Covid-19 info

Covid- 19 info hos Blue Travel

Med anledning av Covid-19 så finns stor förståelse för den oro som fortfarande finns. Viruset har inte försvunnit, tyvärr. Men vi försöker att fortsätta hela tiden att jobba för en så trygg, ren och bra miljö som möjligt.

Vi gör allt vi kan för att minska ev. smittorisk, genom noga val och upplägg av anläggningar, bussar, besöksmål mm

Vi hoppas att alla fortsätter att tänka på sina medmänniskor och visa hänsyn! Håll avstånd, tvätta händer och stanna hemma vid minsta symtom!

Vi håller oss hela tiden uppdaterad!

Vi håller oss uppdaterade på behöriga myndigheter:
http://folkhälsomyndigheten.se https://krisinformation.se

Vi gör allt som står i vår makt, för att underlätta en tryggare resa utifrån de direktiv som ges av våra myndigheter!