Covid-19 info

Covid- 19 info hos Blue Travel

Med anledning av Covid-19 så finns stor förståelse för den oro som många av oss känner kring att mötas i större grupper.

Därför vill vi på Blue Travel påminna om att vi skräddarsyr din dagkonferens eller dagstur med upplägg på mindre lokaler, exklusivitet på anläggningar. Slutna sällskap! Åk kortare avstånd. Gynna det lokala, i dessa svåra tider!

Hos oss förmedlas även turistbussar fr 15 personer. Med ännu mera noggrannhet med städning i bussar. Både mellan körningar såväl som vid avslutat arbetspass. Allt för att försöka minimera smittorisk.  Vi bokar även större buss än gruppens storlek för att ge alla mera utrymme.

Fortsätt att tänka på dina medmänniskor och visa hänsyn! Håll avstånd, tvätta händer och stanna hemma vid minsta symtom!

Håll dig hela tiden uppdaterad!

Vi håller oss uppdaterade på behöriga myndigheter:
http://folkhälsomyndigheten.se https://krisinformation.se

Vi gör allt som står i vår makt, för att underlätta en tryggare resa utifrån de direktiv som ges idag av våra myndigheter!

Comments are closed.